Naruto

Naruto Uzumaki
Vater: Minato Namikaze (4ter Hokage)(gestorben)
Muter: Kushina Uzumaki(gestorben)
Liblingslehrer: Sensei Iruka Umino
Freundin: Hinata Hyuga
Beste Freunde: Sakura Haruno und Sasuke Uchia

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´ ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´´´¶¶¶´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´ ¶¶¶ ´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´¶¶¶´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´

ステータス

  • Spotlight掲載回数: 0
  • バッジ: 30
  • Gold Blingees: 0
  • Silver Blingees: 6
  • スタンプ貢献度: 18
  • ポストカード: 0
 

私のコンテストエントリー

Promi
BFF
もっと見る
 
 
 
 
 

コメント

salagnelove21

salagnelove21さんの言葉:

2643日 前
http://bln.gs/b/282eea 
FOR YOU MY FRIEND...XD
salagnelove21

salagnelove21さんの言葉:

2652日 前
HELLO MY FRIEND!!!!
WELCOME.....
THANKS FOR THE GIVE...XD
I LOVE NARUTO...

コメントしませんか?

Blingeeに参加しよう (全て無料),
ログイン (すでにメンバーの方).