≥ω≤-♥ OttaCkuu~!!-8-)

po0eEs zoii 
otaku wii :D emm
zoii bk!
U.U zoii muii pero
muii loka!!!!! wiii :D xD zoii wnaOnDa*! ^^ zoii
wna amiigha
wna noviia >w< xD & amo pero amo a los ke me kain bn
qomo obiio mi noviio 
FruThaShO*!
TeqkO*!
JaxiieLiiTha*!
LaaaLoooo*!(LLL)
PrriSiiLaa*!(LL)
MaGhaZiiTha
nOmO*!
BorreGhO*!
manoLLo*!
GeRaa *!
Eaeaea
minieloTT*!:$
RoseLaa*!
LiiDii4*!
AreLii*!
mis kuñadas*!
PanQesiiTthO*!
RenO*!


_________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶
___________¶¶_____¶¶_____¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶___________________________¶¶
__¶¶¶___¶¶__¶¶______¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶
__¶¶___¶¶¶__¶¶¶¶______¶¶¶__¶¶¶
__¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶______¶____¶
_____¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
_____¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶__
____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶___ __¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__
__¶¶¶_____ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__
___________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶__
__________¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__
_______¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶___
_____¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶

╔╗ ╔╗
║║ ║║╔═╦╦╦═╗
║║ ║╚╣║║║║╩╣
╚╝ ╚═╩═╩═╩═╝
╔══╗
║╔╗║
║╚╝╠══╦╦══╦═╗
║╔╗║╔╗║║║║║╩╣
╚╝╚╩╝╚╩╩╩╩╩═╝

---------------¶¶¶¶¶
--------------¶¶----¶¶
------------¶¶------¶¶
----------¶¶--------¶¶
---------¶¶---------¶¶----¶¶
--------¶¶---------¶¶---¶¶--¶¶
------¶¶----------¶¶--¶¶----¶¶
----¶¶-----------¶¶--¶¶-----¶¶
---¶¶-----------¶¶--¶¶-----¶¶---¶¶ ¸.-´¸.-♥´¨)
--¶¶-------------¶¶-------¶¶--¶¶--¶¶ ¸.-´¸.-♥´¨)
-¶¶-------¶¶¶¶¶----------¶¶-¶¶----¶¶ ¸.-´¸.-♥´¨)
¶¶------¶¶-----¶¶-------¶¶-------¶¶ ¸.-´¸.-♥´¨) ¸
¶¶----¶¶---------¶¶-------------¶¶¸.-´¸.-&
-¶¶---¶¶-----¶---¶¶---------¶¶¶ ¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨
--¶¶----¶¶¶------¶¶------¶¶¶¶ ¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)
----¶¶¶---------¶¶¶¶¶¶¶¶ ¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)
-------¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)
----------¶¶¶¶¶(.•¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)
______(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)____
___..::¨`•.¸” 100%fan” ¸.•`¨::..__
_____.(¸.•*(¸.•*´¨¨¨¨`*•.¸)*&____
____.•´¯`•.¸¸ ☆j-u-e-b-e-v-e-x-chan “ ☆¸.•´¯`•.¸¸

.•´¯`•.¸¸ ☆ 100% original ☆¸.•´¯`•.¸¸

_____________________________$__________$__________
_______________$____________$$$_______$$$_____$$______
_______________$$$_____$____$$$$____$$$$____$$$______
_______$_______$$$____$___$$$$___$$$$____$$$____$_____
________$$$____$$$$___$$___$$$$_$$$$$___$$$$___$$____ 
__________$$$___$$$$__$$$__$$$_$$$$$____$$$$__$$___$_ 
__________$$$$__$$$$_$$$$___$_$$$$$_____$$$$_$$$__$$_ 
___________$$$$_$$$$$_$$____$$$$$$_____$$$$$_$$__$$$__
____________$$$$$_$$$$_$___$$$$$$_$___$$$$$_$___$$$___
_______$$$$__$$$$$$_$$$_$__$$$$$$_$$_$$$$$_$___$$$$__ 
______$___$$$$_$$$$$$_$_$$$_$$$$$$$_$$$$$____$$$$$___ 
_____________$$$_$$$$$$_$$$$_$$$$$$_$$$$___$$$$$______
______________$$$$_$$$$$$_$$__$$$$$_$$$__$$$$$________
__________________$$$_$$$$$_$__$$$$_$__$$$$___________
______________________$_$$$$__$$$$__$$$$_____________ 
___________________________$$_$$$_$$$_______________ 
_____________________________$$$$$$$______________ 
___________________________$$$$$$$$$$$_____________ 
__________________________$$$_$$$$$$$$$$______________
_________________________$$__$_$$$$$$$$$$_____________
________________________$__$$$_$$$$$$$$$$_____________
___________________$_____$$$$$_$$$$$_$$$$_____________
_________________$$$___$$$$$$_$$$$_$$$$$______________
_______________$$$$__$$$$$__$$$$_$$$$$$______________ 
_______________$$$_$$$$$__$$$$$___$$$$$____________ 
___________$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_____$$$__________ 
______$$$$$$^$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$___________ 
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$_____$$$$__________ 
__________________$$$$$______$$$$$______________ 
_________________$$$__________$$$$____________ 
________________$$$_____________$$$_________ 
_______________$$$______________$$$_________ 
_____________$$$$$_____________$$$$_________

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´¶´´´´´´´´¶´´´´´¶
¶´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶
´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶


____________$$$$$$____$$$$$$_____________
__________$$$_____$$$________$$$__________
________$$____$$$$______________$$________
______$$___$$$$$__________________$$______
_____$__$$$$$_______________________$_____
___$$__$$$$$_________________________$$___
___$$_$$$$$$$_________________$$$$$$_$$___
__$$__$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$_$$__
_$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$_
_$$_____$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$_$$_
_$$_______$$$$$$$________$$$$$$$__$$$$_$$_
_$__________$$$$__________$$$$____$$$$__$_
_$___________$$$__________$$$_____$$$___$_
_$______________$________$________$$$___$_
_$$_____$_______$$______$$________$$___$$_
__$_____$$______$$$$$$$$$$_______$$____$__
__$$____$$_______$$$$$$$$_______$$____$$__
___$$____$$$_____$$$$$$$$______$$____$$___
____$_____$$$____$$$$$$$$_____$______$____
_____$_____$$$$___$$$$$$____________$_____
______$$____$$$$$$$$$$$$__________$$______
________$$____$$$$$$$$$_________$$________
__________$$$___$$$$$$_______$$$__________
_____________$$$$$_$$___$$$$$_____________
___________________$$$$______________________________________$$$$$_____________________
_______________$$$$$$$$$$$$$_________________
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________ 
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________
_______$$$$$$$$$```````````$$$$$$$$$_________ 
_______$$$$$$````111111111````$$$$$$_________  
_______$$$$````1111111111111````$$$$__________  
________$$``1111111111111111111``$$__________ 
_________$_111111111111111111111_$___________
____________1111111111111111111______________
______________1111111111111111_______________
____________________1111_____________________
____________________1111_____________________
____________________1111_____________________
____________________1111_____________________
_____________________11______________________

ステータス

  • Spotlight掲載回数: 0
  • バッジ: 34
  • Gold Blingees: 2
  • Silver Blingees: 24
  • スタンプ貢献度: 8
  • ポストカード: 0
 

私のコンテストエントリー

Justin Bieber (LLL)
Tooom(l.)
もっと見る
 
 
 
 
 

コメント

crunK_prIncezZ

crunK_prIncezZさんの言葉:

3524日 前
http://blingee.com/group/66996--Yumi-Kasane-
plz beitreten =D
crunK_prIncezZ

crunK_prIncezZさんの言葉:

3532日 前
http://blingee.com/group/66802--Ami-Kagamine- [erika11-12]
plz beitreten =D 
kairi68

kairi68さんの言葉:

3549日 前
Io ho scritto:

Konnichiwa ^-^ Nel mio gruppo "Pazzi di Naruto!" è iniziao il settimo concorso, vieni a partecipare!-->
http://blingee.com/group/41119/topic/56469
Inoltre, se non hai ancora scelto il tuo personaggio, vieni qui e vedi di cosa si tratta!-->
http://blingee.com/group/41119/topic/56050
crunK_prIncezZ

crunK_prIncezZさんの言葉:

3551日 前
http://blingee.com/group/65722--Rin-and-Len-Kagamine- plz beitreten ^^
kairi68

kairi68さんの言葉:

3581日 前
Ciau! Ti volevo avvisare che nel mio gruppo è in atto il 6° concorso -->
http://blingee.com/group/41119/topic/54461
e che ho riaperto le iscrizioni alle sfide-->
http://blingee.com/group/41119/topic/43184
Vieni a partecipare!
..Oltretutto, avrei bisogno di nuove Manager >.< -->
http://blingee.com/group/41119/topic/52315
Bacii (:
hidan4e

hidan4eさんの言葉:

3586日 前
Happy Valentine's Day ^^
http://bln.gs/b/1rwf1h
katia.89

katia.89さんの言葉:

3606日 前
ciao nel gruppo del sorriso di cui fai parte c'e un'altra novità..vieni a dare un'okkiata..http://blingee.com/group/56985--g-..ciauu!

コメントしませんか?

Blingeeに参加しよう (全て無料),
ログイン (すでにメンバーの方).

My ギフト

juebevexさんはギフトを持っていません juebevexさんへ初ギフトを贈ろう!

マイチャレンジトロフィー

juebevexさんはまだチャレンジトロフィーを獲得していません。 今すぐチャレンジを探す/作成する!