yellow

詳細付ビュー アイコン表示ビュー
Wʜᴀᴛ ᴀ sɪɢʜᴛ ғᴏʀ ᴛʜᴇ sᴏʀᴇ ᴇʏᴇs...
Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ, Fʀᴀɴᴋᴇɴsᴛᴇɪɴ!
I'ᴍ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ʙᴀᴄᴋ, I ᴀᴛᴛᴀᴄᴋ!
Hᴀᴘᴘʏ 11ᴛʜ ᴍᴏɴᴛʜ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Mɪɴᴀᴅᴏʀᴀ!
Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ Bʟɪɴɢᴇᴇ, Hᴜɢᴜᴇ!
Mʏ Oғғɪᴄɪᴀʟ Aᴄᴄᴏᴜɴᴛ.
》┋For Eternity┋《
Winter Wolves
Mari Golden Petals
Royal T. Honey Stripes
》┋The light in my dark world┋《
premier défi summer 2020